Blog HR

Poniedziałek, Kwiecień 16, 2018, 08:54

Jest to jedna z form stymulowania pożądanych zachowań pracowników oraz wiązania ich z firmą. Ze względu na swoją specyfikę i wartość pakiety tego typu przeznaczone są w głównej mierze dla menedżerów, a coraz częściej również dla kluczowych specjalistów. Utrzymanie w firmie tych pracowników, ma bowiem wręcz strategiczne znaczenie.

motywatory długoterminowie

To właśnie kierownictwo najwyższego szczebla i kluczowi specjaliści posiadają najważniejsze kompetencje, informacje oraz kształtują strategię i dbają o zyski przedsiębiorstwa. Firmy konkurencyjne upatrują w nich często łakomy kąsek, pozwalający na wzmocnienie swojej pozycji, zatem utrata tych pracowników stanowiłaby stratę podwójną: z jednej strony bowiem następuje osłabienie firmy, z drugiej wzmacnia się rzeczona konkurencja. Potwierdzają to również badania: Koszt pozyskania i zastąpienia wysokiej klasy specjalistów, wynosi nawet do 400% rocznej pensji (Phillips , Edwards , Preiffer, 2009)

 

Czemu służą motywatory długoterminowe?

Mają one na celu:

 • Motywować do działania i podejmowania decyzji, które przyniosą korzyści firmie w długim okresie czasu.
 • Doprowadzenie do zgodności interesów osób objętych programem oraz właścicieli firmy.
 • Zatrzymywanie kluczowych osób, które w walny sposób przyczyniają się do sukcesu rynkowego.
 • Stworzenie możliwości oferowania atrakcyjnych warunków kandydatom na kluczowe stanowiska poprzez umożliwienie partycypacji w sukcesach finansowych firmy.
 • Dać poczucie bezpieczeństwa wybranym pracownikom poprzez możliwość gromadzenia środków na przyszłość.
  Wzmacniać poczucie tożsamości z firmą poprzez stworzenie mechanizmów partycypacji w jej sukcesach i rozwoju.

Obserwacje przedsiębiorstw wskazują na stosowanie przez nie trzech zasadniczych motywatorów długoterminowych:

 • premii odroczonej (minimalny okres to 1 rok, a spotykany na to nawet 3 lata),
 • prawa do otrzymania opcji na zakup akcji z rabatem,
 • prawo do otrzymania akcji po preferencyjnych cenach.

Powyższe premie i prawa mogą być realizowane poprzez następujące formy wypłat:

 1. Wypłata premii w gotówce jest efektem prostego przeliczenia formuł uzależniających wysokość wypłaty od osiągniętych wartości mierników. Ze względu na odroczony charakter wielkość takie premie zwykle jest krotnością kilkumiesięcznego wynagrodzenia (na ogół nie mniej jak trzymiesięcznego).
 2. Wypłata w akcjach ma podobny charakter, jednak obliczana jest należna ilość akcji (jeśli firma osiąga dobre wyniki, wartość akcji- a zatem i wielkość premii-wzrośnie).
 3. Wypłata w opcjach na zakup akcji polega na daniu pracownikom możliwość nabycia akcji ze znacznym rabatem. Pracownicy otrzymują określoną liczbę opcji na zakup akcji, na koniec okresu rozliczeniowego po cenie niższej (np.o 25%) od ceny na początku okresu rozliczeniowego. Ilość możliwych do zrealizowania przez pracownika opcji zależy oczywiście od osiąganych wyników.Zyskiem pracownika jest różnica pomiędzy ceną akcji nabytej z rabatem, a ceną akcji jaką otrzyma sprzedając ją na giełdzie (zwykle jest to możliwe dopiero po pewnym czasie, określonym w umowie pracownika z firmą).
 4. Wypłata w akcjach fikcyjnych (tzw. phantom share) funkcjonuje dokładnie tak samo jak w przypadku wypłaty w akcjach. Ponieważ, akcje są fikcyjne, służą jedynie do obliczenia wynagrodzenia, które wypłacone zostaje w gotówce. Model ten można zastosować w firmach, które nie są notowane na giełdzie, jednak wymaga on prowadzenia specyficznych wyliczeń finansowych  i banchmarkingów.
   

Jak wdrożyć system motywatorów długoterminowych?

Bez względu na formę wypłat motywatorów długoterminowych, zawsze obowiązuje ustalona kolejność działań.

Proces uruchamiania systemu powinien zatem przebiegać następująco:

 1. Na podstawie planów strategicznych firmy, ustalamy zestaw mierników dla wyników firmy w długim okresie czasu.
 2. Określamy pożądane poziomy tych mierników (np. za okres 3 lat).
 3. Określamy wartości (sumy) należne za osiągnięcie pożądanych poziomów.
 4. Ustalamy sposób wypłaty tych sum (gotówka, akcje, opcje na wykup akcji, akcje fikcyjne-phantom shares).
 5. Opisujemy szczegółowo reguły wypłaty (np. termin, sposób indeksowania, okresy kontrolne, zasady odwołań, wyjątki, przypadki szczególne, itp.)
   

Na co zwracać szczególną uwagę?

Uwzględniając złożoność omawianej materii, przy uruchamianiu systemu motywatorów długoterminowych niezbędna będzie pomoc specjalistów ds. finansowych oraz prawników. Takie zalecenie nie wydaje się przesadą zważywszy na ewentualne straty, jakie mogą ponieść obie strony, w przypadku jeśli system zostanie źle zaprojektowany zarówno od strony finansowej jak i prawnej.

 Warto również pamiętać, że pomimo niewątpliwej atrakcyjności, omówiony system nie jest pozbawiony wad. Trzeba się bowiem liczyć z zagrożeniami w postaci następujących zjawisk:

 • Najlepsi menadżerowie i specjaliści mogą i tak zostać „kupieni” przez inne firmy gotowe zrefundować im utracone korzyści.
 • Przeciętni pracownicy pozostaną w firmie i korzystać będą z programu, który został wprowadzony przede wszystkim po to, aby motywować do osiągania ponad przeciętnych wyników.
 • Niektórzy pracownicy mogą i tak złożyć wypowiedzenie po otrzymaniu wynagrodzenia (powstanie wówczas w jednym czasie kilku wakatów na kluczowych dla firmy stanowiskach).

Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe

Polub i udostępnij!

(c)2019, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
 
Mediacon doradztwo HR wynagrodzenia strategia HRM badania efektywności szkolenia i warsztaty rozwojowe oceny okresowe wartościowanie stanowisk pracy efektywne procesy HR system wynagrodzeń rozwiązania systemowe ZZL kultura organizacyjna HPI premie benefity modele kompetencji
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem