GRANTY

GRANTY (projekt SPECTRUM)

We współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza, Mediacon może zrealizować dla firm z województwa pomorskiego działania doradcze, które zostaną zrefundowane minimum w 50%

Obszary tematyczne potencjalnej współpracy są tożsame z zakresem działania Mediacon (patrz inne podstrony). 

 Proces podjęcia i realizacji współpracy prezentuje poniższe zestawienie.

PROJEKT SPEKTRUM

Kto może skorzystać?
Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego. Każde przedsiębiorstwo spełniające warunki udziału w  SPEKTRUM może ubiegać się o granty wielokrotnie. Łączna wartość usług doradczych zrealizowanych na rzecz przedsiębiorstwa nie może przekroczyć limitu 200 tys. euro (dotyczy tylko usług objętych grantami w systemie SPEKTRUM).
Jak to jest finansowane?
Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1 (Specjalistyczne Usługi Doradcze). Całkowita wartość projektu wynosi 27 mln zł.
Ile czasu trwa projekt?
Nabór wniosków będzie trwać w trybie ciągłym do końca czerwca 2022. Usługi doradcze muszą zostać zakończone najpóźniej w I kw. 2023.
Krok pierwszy (MSP): 
Przedsiębiorstwo kontaktuje się z Agencją Rozwoju Pomorza (ARP) na adres spektrum@arp.gda.pl lub pod numerami telefonów: 58 32 33 106, 601 688 364, 607 970 007, gdzie deklaruje zamiar wzięcia udziału w projekcie. Konsultanci ARP sprawdzają kwalifikowalność przedsiębiorstwa – czy mieści się w ramach definicji mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa. W ramach tego kroku sprawdzana jest także możliwość udzielenia przedsiębiorstwu grantu służącego zniwelowaniu skutków pandemii SARS-CoV-2 dzięki zakupowi usługi doradczej. 
Ważne! Dofinansowanie zakupu specjalistycznej usługi doradczej obejmuje 50% ceny, przy czym przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 będą mogły liczyć na wsparcie nawet 95% kosztu usługi. 

Krok drugi (MSP): 
Przedsiębiorstwo bierze udział w badaniu wstępnym potrzeb rozwojowych, podczas którego są ustalane obszary specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do uzyskania impulsu rozwojowego. Badanie wstępne jest obligatoryjne dla przedsiębiorstwa zakwalifikowanego do udziału w projekcie przed złożeniem wniosku o grant. 

Krok trzeci (MSP): 
Przedsiębiorstwo dookreśla zakres merytoryczny współpracy z Mediacon - doradztwo i szkolenia.

Krok czwarty (MSP): 
Następuje złożenie przez przedsiębiorstwo wniosku o udzielenie grantu w projekcie SPEKTRUM. Szczegółowa dokumentacja konkursowa została umieszczona na stronie: www.arp.gda.pl/spektrum. Dopiero po złożeniu wniosku o grant, MSP może podpisać umowę z Mediacon - doradztwo i szkolenia i zacząć realizację specjalistycznej usługi doradczej. 

Krok piąty (MSP, Mediacon): 
Przedsiębiorstwo zawiera z ARP umowę grantową, w której są zawarte m.in. harmonogram realizacji usługi, warunki rozliczenia grantu. Po podpisaniu umowy grantowej przedsiębiorstwo zawiera umowę z Mediacon na realizację specjalistycznej usługi doradczej. 

Krok siódmy (MSP, Mediacon)
Po zakończeniu usługi doradczej przedsiębiorstwo sprawozdaje w postaci ankiety zadowolenie z wykonania usługi oraz składa wniosek o płatność grantu. Wypłata następuje po udokumentowaniu realizacji usługi w ciągu jednego miesiąca.
Mediacon doradztwo HR wynagrodzenia strategia HRM badania efektywności szkolenia i warsztaty rozwojowe oceny okresowe wartościowanie stanowisk pracy efektywne procesy HR system wynagrodzeń rozwiązania systemowe ZZL kultura organizacyjna HPI premie benefity modele kompetencji ścieżki kariery motywowanie efektywność zarządzanie zespołem testy i badania pracowników oceny okresowe zarządzanie przez cele doradztwo HRM  testy i badania online badania efektywności organizacji doradztwo i konsulting HR zarządzanie ludźmi 
(c)1999-2020, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem