Badanie efektywności ludzi i organizacji (HPI)

Badanie efektywności ludzi i organizacji w oparciu o model HPI

Wiele organizacji staje przed poważnym dylematem związanym z wyborem działań usprawniających ich funkcjonowanie. Potencjalnych opcji jest na tyle dużo, że trudno określić, które z nich są rzeczywiście najlepsze. 

Model HPI w oparciu o badania T. F. Gilberta (1996) wskazuje by efektywność ludzi i organizacji rozpatrywać pod kątem sześciu zależnych od siebie obszarów, które da się zaobserwować w każdej firmie. Są to: 
 • Zasoby – narzędzia i sprzęt potrzebny do pracy, przestrzeń, rozwiązania technologiczne, czas czy środki finansowe. 
 • Organizacja pracy/procesy - normy, instrukcje, wytyczne, zakresy obowiązków, procesy biznesowe zarówno ogólnofirmowe jak i specyficzne dla poszczególnych komórek organizacyjnych.
 • Informacje/komunikacja – informacje o i do pracy, standardy, informacje zwrotne, sposoby komunikacji i przepływu informacji. 
 • Wiedza i kompetencje – sposoby wykorzystania i nabywania umiejętności, wiedzy i doświadczeń. 
 • Motywacja – formy motywowania, nagradzania, warunki finansowe i pozafinansowe, identyfikacja z firmą/marką, konflikty. 
 • Jakość życia – równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym, stres, poczucie bezpieczeństwa.
Po co takie badanie?
 • Badanie w oparciu o model HPI pozwala na identyfikację kluczowych barier w rozwoju efektywności pracowników i organizacji z perspektywy wskazanych powyżej obszarów. 
 • Jednocześnie uzyskane wyniki wskazują czynniki wspierające efektywność. 
 • W każdy z przypadków, dodatkowo uzyskujemy informację o sile/znaczeniu danego czynnika.
 • Sposób obliczenia wyników pozwala wyznaczyć priorytety w planowaniu ewentualnych działań naprawczych.
badanie efektywności ludzi i organizacji KPI
Efekty
Efektem badania jest zatem precyzyjna identyfikacja obszarów będących mocnymi stronami organizacji pod kątem efektywności pracowników oraz obszarów wymagających interwencji wraz z propozycją kierunków zmian i działań, prowadzących do zwiększenia efektywności. 
Konsekwencją realizacji badania w oparciu o model HPI, przy rekomendowaniu kierunków i sposobów rozwoju ZZL w firmie jest: 
 • Pewność, że każde rekomendowane i później realizowane działanie w obszarze zarządzania i organizacji będą związane z konkretnymi celami funkcjonowania całej organizacji, a nie tylko wybranych służb i działów.
 • Precyzyjnie uzasadnienie, przygotowane i wsparcie dla działań rozwojowych podejmowanych na rzecz pracowników. 
 • Dokładna analiza wszelkich barier utrudniających pracownikom uzyskiwanie i przekraczanie zakładanego poziomu efektywności. 
 • Optymalne wykorzystanie potencjału pracowników. 
 • Możliwość weryfikacji, pomiaru i oceny efektów podejmowanych działań rozwojowych.
Pomyśl, czy..
 • Chcesz na prawdę poznać możliwości, ale i ograniczenia efektywności firmy i ludzi, którzy ją tworzą?
 • Chcesz rozwijać organizację i ludzi w sposób zaplanowany i oparty na rzetelnym badaniu, a nie opinii kilku ludzi?
 • Czujesz, że czas działać planowo, a nie tylko  "gasić pożary"?
Jeśli choć na jedno z tych 3 pytań odpowiesz "TAK"...

Polub i udostępnij!

Szukaj