Badanie efektywność systemu wynagrodzeń

Po co takie badanie?

 • Dowiesz się, które elementy trzeba zmodyfikować/wdrożyć lub inaczej komunikować, lub używać. 
 • Dowiesz się, na co zwrócić uwagę, aby pracownicy jak najlepiej reagowali na motywacyjne elementy systemu. 
 • Dowiesz się, jakie znaczenie/ważność mają poszczególne działania i elementy w tworzeniu systemu wynagrodzeń w Twojej firmie. 
 • Zrozumiesz, jak różne grupy pracowników postrzegają poszczególne elementy systemu wynagrodzeń.
Jak przeprowadzane jest badanie?

 • Sposób realizacji badania dostosujemy do możliwości.
 • Badanie może być realizowane online (dostęp zdalny do badania 24h/7dni) /lub w formie kwestionariuszy drukowanych.
 • Wspieramy naszych klientów przy opracowaniu komunikacji z uczestnikami badania.
 • Udział w badaniu zajmuje ok. 20 minut.
 • W przypadku badania zdalnego zapewniamy zdalną asystę techniczną oraz zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa danych.
Jaka jest specyfika badania?

Badanie ujmuje swoim zakresem kluczowe aspekty systemu wynagrodzeń w firmie:
 • zasady tworzenia, 
 • składowe, 
 • komunikowanie, 
 • działanie systemu w praktyce,
 • poczucia wpływu na swoje wynagrodzenie. 
Innymi słowy: Nie jest to badanie mające na celu ustalenie poziomu wynagrodzeń, ale identyfikację elementów, które (w danych okolicznościach) trzeba wziąć pod uwagę przy wdrożeniu i/lub zmianie i modyfikacji, aby system wynagrodzeń był jak najbardziej efektywny z punktu widzenia motywacji pracowników.

Dane są agregowane według metryczki. Jej budowa oparta jest o parametry najlepiej obrazujące ewentualne różnice i/lub potrzeby respondentów, czyli: staż pracy, wiek, płeć, grupa stanowisk, charakter pracy.
Na jakich założeniach oparte jest badanie?

Badanie składa się z 20 pytań, które odnoszą się do 4 perspektyw (po 5 pytań), łączących teorię z praktyką funkcjonowania systemów wynagrodzeń. Perspektywy te odnoszą się do takich zagadnień, jak: 
 1. Czy wynagrodzenie odzwierciedla wartość pracy dla firmy (Teoria roli H. A. Simona oraz Model Cech Pracy J. R. Hackmana i G. Oldhama).
 2. Czy pracownicy uważają swoje wynagrodzenie za sprawiedliwe w porównaniu z wynagrodzeniami innych pracowników o podobnym stanowisku i doświadczeniu? (Teoria sprawiedliwości interpersonalnej Johna Thuma i Ricarda J. Lintona).
 3. Czy pracownicy mają możliwość awansu i otrzymywania wyższych wynagrodzeń w miarę rozwoju swoich umiejętności i osiągania lepszych wyników (Teoria motywacji opartej na rozwoju osobistym Davida McClellanda).
 4. Czy rozumieją jak obliczane jest ich wynagrodzenie zasadnicze lub zmienne (Indywidualne zachęty a wyniki zespołu. Badanie Peacock, Lopez, Sukal).

Opcje współpracy przy realizacji badania

Możesz wybrać następujące opcje:
 • Otrzymujesz tylko wyniki badania z omówieniem. Musisz samodzielnie wypracować wnioski zalecenia.
 •  Otrzymujesz wyniki badania z omówieniem oraz wnioskami i sugestiami rozwojowymi.
 • Możesz wzbogacić wyniki badania, zamawiając dodatkowe wywiady pogłębione dotyczące najbardzej "deficytowych" elementów systemu (wywiady jakościowe).
 • Możesz przepracować wyniki badania (i ewentulanych wywiadów) w formie warsztatu strategicznego prowadzonego przez eksperta odpowiedzialnego za opracowanie wyników badania oraz mającego ponad 20-to letnie doświadczenie w budowaniu systemów wynagrodzeń. 
badanie efektywności systemu wynagradzania

Jak zamówić badanie?

Wybierz jedną z poniższych opcji: Możesz przesłać dodatkowe pytania lub od razu przejść do zakupu podstawowej wersji badania (zostaniesz przekierowany na stronę naszego sklepu www.narzedziahr.com.pl)

Polub i udostępnij!

Szukaj