Skontaktuj się już teraz!

Napisz czego potrzebujesz

Formularz kontaktowy

Mediacon - Doradztwo i szkolenia HR


Informacja RODO
25 maja 2018 roku wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych. W związku z wyżej wymienionymi zmianami w prawie, Mediacon – doradztwo i szkolenia. Jacek Jędrzejczak, ul.Kunickiego 12, 80-453 Gdańsk, NIP5842013508 informuje, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mediacon – doradztwo i szkolenia. Jacek Jędrzejczak, ul.Kunickiego 12, 80-453 Gdańsk , NIP 5842013508 (zwane dalej: „Mediacon”). 
2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Mediacon w celu: 
 a. przesyłania informacji związanych z działalnością Mediacon, w tym informacji o nowych ofertach zamieszczanych przez Mediacon na witrynie www.mediaconhr.pl, której jest właścicielem; 
b. umożliwienia Państwu uczestnictwa w inicjatywach w postaci: konferencji, szkoleń, składania zapytań, wykładów organizowanych przez Mediacon lub objętych patronatem Mediacon; 
c. utrzymywania kontaktu z Państwem, jeżeli z Państwa inicjatywy komunikują się Państwo z Mediacon. 
3. Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2a odbywa się za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2b odbywać się będzie na podstawie art. 6, ust.1b RODO, ze względu na wykonywanie umowy (w szczególności umowy o świadczenie przez Mediacon usług, sprzedaży wydawnictw, narzędzi i opracowań w dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi) lub do podjęcia działań na Państwa prośbę, w ramach usług oferowanych przez Mediacon. Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2c odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1f RODO i jest niezbędne do celów wynikających z korespondencji kierowanej przez Państwa do  Mediacon. 
4. Dane osobowe, które uzyskaliśmy na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Mediacon, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku zbierania danych w celach określonych w punkcie 2b i 2c powyżej, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty przekazania nam tych danych, jednak nie dłużej niż do czasu złożenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu co do ich przetwarzania. 
 5. W zakresie wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie może spowodować niemożność dokonania niektórych czynności lub świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych przez Mediacon. 
6. Każda osoba, która powierzyła swoje dane Mediacon ma prawo żądać od Mediacon dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych można dokonać kontaktując się z Mediacon na adres e-mail podany wyżej.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwa skarga do organu nadzorczego. 
W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Polub i udostępnij!

Szukaj