Opis stanowisk pracy

Opis stanowisk pracy przykłady

Dlaczego trzeba opisać stanowiska pracy w firmie?

Opis stanowisk pracy (OSP) to podstawowy element porządkujący strukturę organizacyjną. Opis stanowiska pracy odzwierciedla bowiem kluczowe parametry stanowiska w wielu różnych wymiarach; począwszy od jego nazwy i miejsca w strukturze organizacyjnej, poprzez zadania stanowiskowe, a skończywczy na warunkach pracy.
OSP mają zastosowania praktycznie w każdym elemencie realizacji polityki personalnej firmy: rekrutacji, planowaniu rozwoju, ocenie, projektowaniu struktur. Aby osiągnąć jak najlepsze efekty i korzyści organizacyjne, OSP powinny być sporządzane w oparciu o przemyślane i praktyczne rozwiązania, narzędzia i techniki.

1. Co powinien zawierać opis stanowiska pracy ? 
Praktyka pokazuje, że istnieje kilkadziesiąt potencjalnych rubryk stosowanych w OSP. Ich wybór powinien jednak uwzględniać cele sporządzania opisów stanowisk w firmie oraz postulat użyteczności w codziennej pracy zarządczej. Dlatego należy świadomie ustalać zawartość OSP zgodnie z potrzebami danej organizacji, a nie tylko kopiować rozwiązania. Pamiętać przy tym należy, że ilość i rodzaj wybranych rubryk będzie miał wpływ na tworzenie baz pojęć oraz ilość czasu koniecznego dla sporządzenia danego OSP.
2. Jakie narzędzia i rozwiązania powinny być stosowane przy tworzeniu opisów stanowisk pracy?
Obecnie praktyka jak i literatura przedmiotu jednoznacznie wskazują, że najlepsze efekty daje wcześniejsze przygotowanie narzędzi opisów stanowisk pracy, Podstawowym elementem jest oczywiście zunifikowany dla całej firmy arkusz opisu stanowiska. Drugim ważnym elementem jest opracowanie wspólnych baz pojęć dla każdej z rubryk opisu stanowiska. Dzięki temu, niezależnie od tego kto i kiedy sporządza opis, musi bazować na ujednoliconym słownictwie i pojęciach. Dzięki temu OSP stają się porównywalne i jednolicie rozumiane w całej organizacji. Więcej narzędzi opisu: www.narzedziahr.com.pl
3. Jak powinien przebiegać proces opisów stanowisk pracy?
Za sporządzanie opisów stanowisk pracy powinien w firmie odpowiadać zespół osób, które znają specyfikę pracy na różnych stanowiskach w firmie. Dzięki temu każdy z OSP będzie oddać rzeczywistą specyfikę danego stanowiska. Równie ważne jest stosowanie wypracowanych wcześniej, wspólnych narzędzi i rozwiązań organizacyjnych w tym procesie. Dlatgo też osoby odpowiedzialne za sporządzanie OSP powinny być przeszkolone w realizacji procesu oraz stosowaniu przyjętych narzędzi.
4. Jak zarządzać opisami stanowisk pracy?
Sporządzanie opisów stanowisk jest procesem, a nie projektem. Oznacza to, że każda zmiana organizacyjna, powołanie lub likwidacja stanowisk, itp. muszą być odzwierciedlone w opisach stanowiska pracy. Dlatego warto opracować procedurę postępowania z tworzeniem OSP w takich sytuacjach. Dzięki temu będzie wiadomo, kto, kiedy i w jaki sposób odpowiada za aktualizację OSP w firmie.

 Opis stanowisk pracy na skróty...

Kilka podpowiedzi poniżej
gotowe opisy stanowisk pracy

Gotowe narzędzie

Chcesz łatwo opisać stanowiska? Skorzystaj z gotowego narzędzia i bazy pojęć...
gotowe opisy stanowisk pracy

Kup gotowe opisy

Chcesz kupić gotowe opisy stanowisk już teraz? Wystarczy wrzucić do koszyka...
Jak opisać stanowiska pracy poradnik

Poradnik

Przeczytaj, jak przygotować pożądne opisy stanowisk. Od narzędzi do procesu...
Model kompetencji

Model kompetencji

Wzbogać opisy stanowisk pracy o porządny profil kompetencyjny...

Zobacz również...

Inne rozwiązania systemowe, do których potrzebne są opisy stanowisk pracy.

Polub i udostępnij!

Szukaj