Ścieżki kariery

ścieżki kariery

Dlaczego warto zaprojektować ścieżki kariery?

Praktyka oraz literatura przedmiotu podpowiadają, że właściwie każdy pracowik ma mniej lub bardziej uświadomioną chęć rozwoju zawodowego. W takim przypadku kluczowym jest stworznie warunków do przechodzenia przez pracowników ścieżki kariery w naszej firmie, a nie firmie konkurencyjnej. Dlatego właśnie warto opracować i wdrożyć ścieżki kariery w organizacji. Istotne przy tym jest to, że ludzi motywują do działania wyzwania różnego typu, związane z ich zróżnicowanymi potrzebami i otoczeniem zawodowy. Ścieżek kariery musi być zatem kilka, a określenie ich rodzaju oraz parametrów stanowi pewne wyzwanie. Możemy jednak w tym pomóc...
1. Czym jest ścieżka kariery? 
Uwzględniając psychologię zarządzania, właściwie należałoby mówić o ścieżkach kariery. Powinno bowiem być ich w firmie kilka, tak aby każdy z pracowników potencjalnie mógł odnaleźć w sobie chęć i motywację przejścia którejś z nich. Budowanie ścieżek kariery w firmie, to nic innego jak stworzenie pracownikom jasnych perspektyw rozwoju w takich obszarach, które z jednej strony pobudzają ich motywacje do działania, a z drugiej wpisują się w potrzeby firmy i jej cele biznesowe.
Najczęściej wiążą się one z rozwojem w roli eksperta, menadżera lub "business developera".
2. Jakiego typu ścieżki mogą być zaprojektowane?
Kluczowe znaczenie dla określenia typów ścieżek kariery w firmie jest zebranie odpowiednich informacji. Oprócz zdefiniowania misji, wizji, wartości i ambicji rynkowych firmy konieczne jest również poznanie struktury demograficznej pracowników oraz ich preferencji rozwojowych. Tego typu działania zwykle realizujemy poprzez różne formy badań, wywiadów i analizy procedur firmowych.
Dopiero po tej fazie działania możliwe jest przepracowanie z zespołem projektowym klienta (w formie warsztatowej) różnych opcji i hipotez dotyczących rodzaju ścieżek oraz mechanizmów ich działania w firmie.
3. Jak będą opracowane ścieżki kariery?
W tego typu projektach zawsze współpracujemy z zespołem projektowym. Dzięki temu możliwe staje się powiązanie naszej wiedzy eksperckiej z wiedzą na temat funkcjonowania firmy i zespołów pracowniczych w danej firmie. Zwykle nasi konsultanci, na podstawie zebranych informacji przygotowują wstępnie propozycje mechanizmów działania ścieżek kariery, które są następnie przepracowywane i uszczegóławiane we współpracy z zespołem projektowym. Opracowanie dokumentacji potrzebnej do wdrożenia wypracowanych rozwiązań zwykle biorą na siebie nasi konsultanci.
4. Z jakimi innymi systemami mogą być powiązane ścieżki kariery?
Powiązania ścieżek kariery z innymi systemami wspierającymi ZZL w firmie może być wiele. Najczęściej już  w fazie początkowej prac definiujemy takie powiązania we współpracy z klientem. Dzięki temu na etapie opracowywania gotowych rozwiązań możliwe staje się wprowadzenie odpowiednich zmian zarówno w poszczególnych ścieżkach kariery, jak również powiązanych z nimi systemach (np.kompetencjipremiowym, szkoleń, zarządzania przez cele, itd.)
5. Czy ścieżki kariery będą niezmienne?
Ścieżki kariery muszą zawsze wspierać rozwój pracowników adekwatnie do etapu rozwoju samej firmy. Jeśli zatem firma ewoluuje, tak samo i ścieżki kariery powinny się zmieniać. 
W tym kontekście warto wiedzieć, że realizując projekty tego typu dla naszych klientów, tworzymy nie tylko określone rozwiązania, ale również dzielimy się wiedzą. Dzięki temu w firmie pozostają nie tylko narzędzia i procedury, ale także know-how dotyczące ich tworzenia. Jeśli zajdzie zatem w przyszłości konieczność modyfikacji ścieżek kariery, firma może zrobić to sama.
6. Jak wdrożyć ścieżki kariery w firmie?
Wdrożenie w życie tego typu rozwiązań to nie tylko stworzenie i publikacja procedur, narzędzi, formularzy. Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim przygotowanie wszystkich beneficjentów systemu do jego stosowania. Oznacza to, że poprzez szkolenia, spotkania grupowe i inne firmy komunikacji należy przygotować przełożonych i podwładnych do świadomego stosowania wypracowanych rozwiązań. W tym etapie realizacji projektu możecie Państwo również liczyć na naszą pomoc.

Ścieżki kariery na skróty...

Kilka podpowiedzi poniżej
opis stanowisk pracy a ścieżki kariery

Na początek...

Aby opisać ścieżki, musisz mieć opisy stanowisk pracy. Skorzystaj z gotowego narzędzia i bazy pojęć do ich tworzenia.
doradztwo ścieżki kariery

Potrzebujesz wsparcia?

Budujesz ścieżki kariery, ale wolisz skonsultować je przed wdrożeniem? Skorzystaj z elastycznego doradztwa!
Systemy wspierające HRM

Chcesz synergii? 

Powiąż ścieżki kariery z innymi systemami wspierającymi zarządzanie personelem. Stwórz system, a nie pojedyncze rozwiązania.
profil kompetencyjny stanowiska

Uwzględnij kompetencje!

Wzbogać ścieżki kariery o porządny profil kompetencyjny. Kup gotowe opisy kompetencji (definicje, zachowania, skale)!

Zobacz również...

Inne systemy związane ze ścieżkami kariery

Polub i udostępnij!

Szukaj