Badanie Efektywności Sprzedażowej (TES)

Test Efektywności Sprzedażowej (TES)

Proponowane narzędzie jest odpowiedzą na dwa kluczowe pytania, przed którymi staje dział HR firmy w kontekście potrzeby planowania i oceny skuteczności potrzeb rozwojowych pracowników sprzedaży: 
1. Jak skutecznie i obiektywnie odnieść się do zachowań, postaw i kompetencji, które są oczekiwane od pracowników sprzedaży? 
2. Jak zwiększyć trafność procesu rozwoju umiejętności sprzedażowych z punktu widzenia ich wdrożenia w codziennej pracy? 

Oferowane narzędzie i proces z nim związany realnie pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania poprzez możliwość wykorzystania unikalnego narzędzia w postaci testu efektywności sprzedażowej TES. 
 Za jego pomocą, badaniu podlegają bowiem nie kompetencje ogólne, ale umiejętności nawiązujące do konkretnych faz procesu sprzedaży (patrz rysunek).

Test efektywności sprzedażowej badanie online
Dlaczego warto zastosować TES?

 • Test pozwala przewidywać, jaką skuteczność sprzedażową osiągną badane osoby – TES posiada wysoką trafność prognostyczną potwierdzoną analizami statystycznymi.
 • Bada rzeczy, których inne metody nie potrafią badać – TES bada pod kątem kompetencji, które trudno ocenić w inny sposób, np. podczas wywiadu czy przy użyciu kwestionariusza osobowości. Tym samym dostarcza unikatowych informacji na temat realnie prezentowanych i wykorzystywanych postaw i zachowań, a nie wiedzy deklaratywnej. Dodatkowo, odnosi się do umiejętności ściśle związanych z procesem sprzedaży, a nie konglomeratem kompetencji ogólnych.
 • Możliwość wyspecyfikowania respondentów manipulujących – test opiera się o Triarchiczną Teorię Inteligencji Sternberga i Wagnera (1989, 2001). Jej kluczowym aspektem jest tzw. wiedza utajona pozwalająca rozwiązywać praktyczne problemy w ścisłe określonej dziedzinie życia; wiedza którą można jednak zdobyć tylko w toku osobistych doświadczeń. Mówiąc inaczej: to osobiste know-how, które pozwala danej osobie być skutecznym w radzeniu sobie z problemami określonej natury – w tym przypadku sprzedażowymi. Testu nie da się wypełnić poprawnie kierując się chęcią projekcji, wiedzą książkową, Wymaga on bowiem wiedzy i umiejętności wypływających z praktyki, doświadczenia, wyczucia sytuacji, itp.
 • Zakres badanych kompetencji koresponduje z zachowaniami preferowanymi w procesie sprzedaży - zawiera zatem odniesienia do postulowanych zachowań i umiejętności wynikających z modelu procesu sprzedaży.
Jak prowadzony jest test?
 • Badanie prowadzone jest zdalnie (wystarczy komputer z przeglądarką www)
 • Jego wypełnienie zajmuje do 1,25h. 
 • Kwestionariusz zbudowany jest w oparciu o pytania sytuacyjne, których jest 50.
 • Po realizacji badania Zamawiający i/lub osoba badana otrzymują raport podsumowujący wraz z zaleceniami rozwojowymi (zależnie od ustalenia).
 • Możliwa jest również opcja poszerzenia współpracy o przeprowadzenie rozmów 1:1 z badanymi osobami. 
Opcje dodatkowe
Przeprowadzenie testu może być wzbogacone o elementy dodatkowe w postaci: 

 • Udzielenia indywidualnej informacji zwrotnej o charakterze coachingowym.
 • Sporządzenie dodatkowych raportów przekrojowych dla zleceniodawcy. 
 • Plan indywidualnego rozwoju dla osoby badanej.


Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz przeprowadzić badanie pracowników?

Polub i udostępnij!

Szukaj