Testy kompetencyjne

Testy kompetencyjne

Testy kompetencji są tzw. testami „oceny sytuacji”. Wymagają od badanego zrozumienia wybranych sytuacji zawodowych oraz wskazania zachowań, które w tych sytuacjach są najbardziej i najmniej efektywne. Taka konstrukcja testu pozwala oszacować poziom badanych kompetencji zawodowych, a dokładniej, wiedzy na temat tego, jak należy się zachowań w danej sytuacji zadaniowej. 

Testy kompetencji w przeciwieństwie do kwestionariuszy osobowościowych nie opierają się na samoocenie osób badanych. W przypadku testów osobowości nie ma prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedzi. Diagnoza osobowości wskazuje na różnice między ludźmi – nie wartościuje jednak udzielanych odpowiedzi. W przypadku testów kompetencji każda odpowiedź odnoszona jest do klucza według którego szacuje się jej trafność. 

Przykład pytania w teście kompetencji
badanie kompetencji
„Testy oceny sytuacji” są we współczesnej metodologii określane, jako jedno z najlepszych narzędzi diagnozy kluczowych umiejętności miękkich. Test kompetencji budowany jest w oparciu o wskaźniki behawioralne (tj. zachowania wskaźnikowe) przypisane do każdej z kompetencji. W przygotowanym modelu, do każdej kompetencji ogólnej przypisano od 5 do 9 zachowań wskaźnikowych. Dla każdej z tych kompetencji przygotowano 3 pytania testowe. Wszystkie one zostały opracowane w oparciu o praktykę zawodową i empirycznie zweryfikowane, klasyczne badania psychologiczne, ekonomiczne. 

 Przykład podstawy budowy testu kompetencji - Radzenie sobie ze stresem
badanie kompetencji
     Jakie kompetencje możemy zbadać?
     Proponowane kompetencje, które można zbadać za pomocą oferowanych przez nas testów, to:

badanie kompetencji online
Jak przebiega projekt badawczy?
  1. Określenie kompetencji do badania i poziomów pożądanych dla każdej z nich.
  2. Decyzja o ilości zestawów (jeden bądź dwa wybrane dla danej kompetencji ogólnej - to decyduje o czasie badania).
  3. Przygotowanie badania na dedykowanej platformie.
  4. Akcja informacyjna dla uczestników badania
  5. Przeprowadzenie badania i asysta techniczna (prowadzone zdalnie na dedykowanej platformie).
  6. Obliczenie wyników surowych zgodnie z kluczem.
  7. Przeliczenie wyników surowych na 5-stopniową skalę przyswojenia kompetencji.
  8. Obliczenie dopasowania do profilu pożądanego.
  9. Sporządzenie raportu podsumowującego badanie (osoba badana oraz zleceniodawca) 

    Jakich informacji dostarcza test?
    Uzyskane wyniki pozwalają porównać kompetencje pracownika z oczekiwanym profilem kompetencyjny. Ewentualne różnice mogą wskazywać na deficyty lub przekroczenie posiadanych   kompetencji względem profilu oczekiwanego. Przykład tego mechanizmu obrazu poniższa grafika.

Przykładowy profil uzyskiwany w badaniu kompetencji
badanie kompetencji online

Jak chcesz zacząć?

Wybierz ten element, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom...
testy kompetencji kontakt

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz więcej informacji o badaniu?
Po prostu...
badanie kompetencji online

Kup badanie

Chcesz kupić badanie kompetencji już teraz?
Wystarczy wrzucić do koszyka...
rekrutacyjne pytania kompetencyjne

Pytania kompetencyjne

Można też rozmawiać. Gotowe pytania, jako przydatne narzędzie np. w rekrutacji...
model kompetencji

Model kompetencji

Jeśli chcesz badać i rozwijać kompetencje?  Po pierwsze ustal model kompetencji firmowych.

Polub i udostępnij!

Szukaj