Wdrożenie pracownika do pracy

onboarding wdrożenie pracownika do pracy

Dlaczego warto mieć plan wdrażania pracowników?

Programy wdrożenia pracownika do firmy (zwane również on-boardingiem), to kluczowe działanie, które ma zasadniczy wpływ nie tylko na to, jak szybko pracownik wdroży się w wykonywanie zadań stanowiskowych. To również czas, w którym powinien zaadaptować się w środowisku pracy. Oznacza to poznanie narzędzi pracy, procedur, zadań i czynności, ale również, a  może nawet przede wszystkim - firmy, jej celów, wartości, kultury organizacyjnej oraz najbliższych współpracowników. Te właśnie elementy będę wpływać na postrzeganie nowego miejsca pracy przez nowego pracownika i decydować o tym, czy stanie się efektywnym i zaangażowanym członkiem zespołu. Jeśli zatem proces wdrożenia się powiedzie, w przewidywalnym czasie firma zyska nie tylko wydajnego pracownika, ale również stanie się on swoistym "ambasadorem" marki pracodawcy.
1. Czym jest plan wdrożenia pracownika do pracy (on-boardingu)? 
On-boarding to strategiczne podejście do procesu wdrażania pracownika do firmy, którego cele jest odpowiednio szybkie wprowadzenie i wdrożenie do pracy w organizacji, tak aby stał się on produktywnym i zaangażowanym członkiem zespołu.
Oznacza to, że plan wdrożenia obejmuje nie tylko aspekty związane z merytoryką pracy/stanowiska, ale również kultury organizacyjnej.
2. Jak opracowujemy plany wdrożeń do pracy?
Kluczowe znaczenie dla projektu ma współpraca z zespołem projektowym klienta. Procesy wdrożenia pracowników muszą bowiem obejmować różne grupy stanowiskowe, profile kompetencyjne oraz cele związane z osiąganiem określonej sprawności i efektywności. Dlatego łączymy nasze doświadczenia i wiedzę, z wiedzą o organizacji i jej potrzebach, którą dysponują właśnie członkowie zespołu projektowego.
3. Co jest efektem opracowań?
Dobry proces on-boardingu zmniejszy liczbę osób rezygnujących z pracy, zwiększy tempo nabywania kompetencji przez nowych pracowników i w efekcie poprawi poziom efektywności i zyskowność całej organizacji. Dzięki mniejszej fluktuacji zmniejszą się również koszty pozyskania i wdrożenia kolejnych pracowników.
4. Czy plan wdrożenia do pracy, to tylko kolejna procedura?
Nasze działania obejmują oczywiście powstanie określonej dokumentacji, opisów procesów, arkuszy, itp. Jednak zakres prac obejmuje również pakiet opracowań i harmonogramów związanych ze szkoleniami i procesem przygotowań opiekunów oraz mentorów nowozatrudnianych pracowników. Dzięki temu proces wdrożenia stanie się powtarzalny i realizowany na zakładanym przez firmę poziomie jakościowym.
5. Z jakimi innymi systemami powinien być powiązany plan wdrożenia pracownika?
Jesteśmy przekonani, że proces on-boardingu powinien korelować z innymi systemami wspierającymi zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Dlatego przygotowywane przez nas procesy wdrożeniowe łączymy z innymi elementami, które sprawiają, że wdrażany pracownik widzi szerszy kontekst rozwojowy dla siebie w danej organizacji. Innymi słowy: proces on-boardingu jest dla niego tylko jednym z etapów długofalowego i przewidywalnego rozwoju w  ramach struktur firmy.
6. Jak wdrożyć, nowe reguły wdrożenia do pracy?
Działania prowadzone w ramach przemyślanej strategii on-boardingu wymagają zaangażowania wielu osób w różnych częściach organizacji. Dlatego w ramach wdrażania wypracowanych programów, pomagamy w tworzeniu potrzebnych materiałów i dokumentacji oraz w przeszkoleniu wszystkich tych osób w firmie, które będą brały udział w realizacji wdrożenia nowych pracowników. Warto podkreślić, że działania te mają różną formę. W niektórych przypadkach są to instruktaże, w innych zaś całe cykle szkoleniowe dla osób pełniących role opiekunów i mentorów nowozatrudnionych i wdrażanych pracowników.

Zobacz również

Polub i udostępnij!

Szukaj