Zarządzanie przez cele (MBO)

MBO zarządzanie przez cele

Dla kogo potrzebne jest Zarządzanie Przez Cele?

Istota MBO (z ang. Management by Objectives) tkwi w sposobach ustalania celów ilościowych oraz jakościowych i wynikających z nich zadań oraz w ustalaniu kryteriów oceny ich wykonania. Równie ważne jest powiązanie tych wyników (planowanych i osiąganych) z szerzej rozumianym funkcjonowaniem pracownika w firmie. Można zatem powiedzieć, że skuteczne zarządzanie wynikami pracy opiera się na trzech koniecznych elementach: celu, regule i sposobie podejścia do ZPC w firmie. 
Oznacza to, że MBO jest narzędziem korzystnym dla frmy jak i jej pracowników.
1. Jak rozumiemy Zarządzanie Przez Cele (MBO) ? 
Kardynalna zasada MBO zakłada, że cele stawiane poszczególnym pracownikom muszą być pochodną celów i strategii całej firmy, co wynika z hierarchii procesu planowania. Dlatego własnie wdrożenie zarządzania przez cele musi być poprzedzone tworzeniem narzędzi i procedur uwzględniających aspekt swoistego "kaskadowania" celów, monitoringu i oceny wyników. Na etapie projektu wdrożeniowego konieczne jest do tego powołanie zespołu projektowego. Dzięki temu prowadzone prace uwzględniać będą specyfikę poszczególnych działów oraz zyskamy grono pracowników będących "agentami zmiany".
2. Jak ustalić elementy systemu MBO?
Najważniejszym elementem MBO jest opracowanie puli wskaźników efektywności, na podstawie których stawiane będą cele. Ustalenie takiej puli pozwoli uwzględniać w procesie potrzeby firmy i realizację (kaskadowanie) celów od poziomu strategicznego po operacyjny. 
Kolejnymi rozwiązaniami do opracowania jest wzór dokumentacji stosowania MBO oraz opis procesu stawiania, monitorowania i rozliczania celów.
3. Czy wiązać zarządzanie przez cele z innymi systemami ZZL w firmie?
Najczęścej stosowanym jest połączenie MBO z wynagrodzeniami zmiennymi (premie, benefity). Ważne jest jednak zróżnicowanie wpływu MBO na strukturę wynagrodzeń pracowników w poszczególnych działach, uwzględniając przy tym elementy jakościowe oraz ilościowe.  Nasze doświadczenia pozwalają na wypracowanie rozwiązań uwzględniających zachowanie balansu pomiędzy potrzebami firmy, a motywacją indywidualną pracowników w różnych działach firmy.
Więcej o tych aspektach można przeczytać w poradniku, który jest do nabycia TUTAJ.
4. Jak wdrożyć MBO w całej firmie?
Wdrożenie systemu MBO może wiązać się z koniecznością zmian w regułach wynagrodzeń zmiennych, a zatem również w umowach, układach zbiorowych i regulaminach. W tym kontekście, możemy pomóc naszym klientom we współpracy z partnerami społecznymi, opracowaniu harmonogramu wdrożenia zmian oraz planu działania w przypadkach szczególnych. 
Warto też podkreślić, że w całym procesie współpracy nie tylko budujemy rozwiązania, ale również dzielimy się wiedzą. Oznacza to, że po zakończeniu współpracy całe know-how zostaje w firmie naszego klienta. Dzięki temu w dowolnym momencie może on już bez naszej pomocy, samodzielnie wprowadzać modyfikacje celów, wskaźników efektywności, itp. w oparciu o poznane narzędzia i metody pracy.

Zobacz również

Polub i udostępnij!

Szukaj